Bortkomne papirer kan ha kostet kreftpasient livet

Papirer på avveie kan ha kostet en kreftsyk bergensmann livet. Nå vil enken klage Haukeland universitetssjukehus inn for Helsetilsynet.