Folket støtter Høyre om pappaperm

Et knapt flertall av velgerne støtter Høyre-kvinnenes forslag om at foreldrene skal få full frihet til å fordele fødselspermisjonen seg imellom