• Berit Roald / Scanpix

Store norske leksikon gratis på nettet

Etter over 100 år på papir er Store Norske Leksikon blitt et rent nettleksikon. Kunnskapsforlaget markerte onsdag at leksikonet med over 300.000 artikler legges gratis ut på nettet.