Umulig for mange å få full pensjon

Verken prester, politifolk, lærere eller sykepleiere vil rekke å opptjene full pensjon hvis et av regjeringens forslag til pensjonsordning blir vedtatt. Det viser tall fra Unio.