Frivillige organisasjoner frykter inntektstap

Frivillige organisasjoner i Norge frykter inntektstap etter at ESA har fastslått at skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er i strid med EØS-avtalen.