Gamle vannrør kan gi mer mage- og tarmsykdom

Folkehelseinstituttet mener at gamle og dårlige vannrør i Norge kan gi mer mage— og tarmsykdom i årene som kommer. Først om 200 år kan ledningsnettet være skiftet ut, ifølge anslag.