Vekst i industriproduksjonen

Produksjonen i den norske industrien i perioden august-oktober økte med 1,7 prosent sammenlignet med de tre månedene før.