Pushwagner: - Nytt liv til mine ambisjoner

Kunstneren Pushwagner får tilbake et stort antall bilder fra sin tidlige karriere og en erstatning på drøyt 1 million kroner. — Jeg vil gjerne se bildene samlet under ett tak, sier kunstneren.