Tester om svin kan være smittet av svineinfluensa

Mattilsynet har tatt prøver av en svinebesetning i Nord-Trøndelag for å undersøke om dyrene er influensasmittet. Årsaken er at en røkter på gården har fått svineinfluensa.