KrFs sentralstyre vil ha nytt forslag til verdiparagraf

Kristelig Folkepartis leder Dagfinn Høybråten sier han tror det vil være mulig å finne fram til forslag til erstatning for bekjennelsesparagrafen som kan samle partiet.