42 millioner kroner i bot til Oslo kommune

Oslo kommune har fått et gebyr på 42 millioner kroner fordi de ikke har konkurranseutsatt drosjetjenester i TT-ordningen.