Sp vil kjempe for turnusleger til distriktene

Helsedirektoratet vil at søknader skal erstatte dagens loddtrekking for hvor nye leger skal ha sin turnustjeneste. Det vil ikke Senterpartiet, som frykter et dårligere legetilbud i distriktene.