Ber Jernbaneverket planlegge sykkelveier

Syklistenes Landsforening vil at Jernbaneverket skal delta mer aktivt i planlegging av sykkelveier på jernbanetraseer som blir frigitt ved omlegging av jernbanelinjer.