Ønsker å løse barnevernet fra taushetsplikt

-Jeg har ikke problemer med å løse barnevernet fra taushetsplikten, sier fostermoren til 14-åringen som er på rømmen fra barnevernet i Tromsø.