Aslak frifinnes i dag?

-Retten vil ikke motsette seg at aktor nedlegger påstand omfrifinnelse, sa lagmann Hans Petter Lundgaard i straffesaken mottidligere RV-leder Aslak Sira Myhre i Borgarting lagmannsrett iOslo onsdag.