Ikke helsefarlig å bruke mobil

Et utvalg av eksperter er kommet fram til at det ikke er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefon. Ekspertene anbefaler likevel å være varsom ved bruk.