Trontaledebatt før statsbudsjettet legges fram

For at trontaledebatten ikke skal handle for mye om statsbudsjettet, foreslår Stortingets presidentskap enstemmig at trontaledebatten skal flyttes fram i tid og avholdes før finansministeren legger fra statsbudsjettet.