Myndighetene strammer grepet

Selv om et forbud mot nynazistiske organisasjoner foreløpig ikke er aktuelt, er det til vurdering.