Tror på rentekutt, men hvor mye er usikkert

Et nytt rentekutt kommer onsdag. Det er økonomene enige om. Men omdet blir 0,5 eller 1 prosentpoeng er det uenighet om.