Folketallet økte mest i Rogaland

Ved årsskiftet var det 4 535 000 bosatt i Norge. Det var en økningpå 0.46 prosent fra året før, men en reduksjon i tilveksten på 20prosent.