Invasjon av maneter fra Hordaland til Vesterålen

Fiskeridirektoratet advarer nå oppdrettere fra Hordaland til Finnmark om en invasjonen av maneter som tar livet av laks.