Angrer på psykiater-nekt

Veronica Orderuds forsvarer, Frode Sulland, angrer på at han sa nei til judisiell observasjon av sin klient høsten 1999.