Bøndene ønsker mer utdanning

Nesten alle bønder ønsker seg mer utdanning. I en undersøkelse svarer hele 95 prosent at de vil ha mer kunnskap og kompetanse, men mange mangler muligheter til det.