- Odelsrett kan hemme drift

— Odelsloven er foreldet og går for langt. Det behøves en vesentlig innstramming, mener Olaf Gjedrem, leder i fylkeslandbruksstyret i Rogaland.