Lovforslag sikrer Norsk Tipping automat-enerett

Odelstinget ga torsdag støtte til et lovforslag som sikrer Norsk Tipping enerett til oppstilling av gevinstautomater.