- Bidragskaos kan gi flere rettssaker

Uenighet om de nye barnebidragene kan ende i rettsapparatet hvis du ikke har gode nok bevis på samværet med dine barn.