Ap med klare budsjettkrav

Arbeiderpartiet sier ja til å undersøke muligheten for å forhandle med regjeringspartiene om et budsjett, men det skal betydelige endringer til for å få en avtale.