Lagmannen: -Juryen foran stort sorteringsarbeid

Lagmann Odd Jarl Pedersen avsluttet sin rettsbelæring med å si at ikke alle argumenter som er fremført i forsvarsadvokatenes prosedyrer fortjener like stor oppmerksomhet.