Tiltalte sa han var vitne for å tjene noen kroner

Man kan tjene noen kroner i retten, men ikke som tiltalt, oppdaget en mann som var tiltalt i Nordhordland tingrett.