Ingen gransking av SAS

Luftfartstilsynet vil ikke granske SAS, bare vurdere hver enkelt av de 12 hendelsene selskapet har opplevd i juli.