IT-bedrifter vil ansette flere

En spørreundersøkelse blant flere IT-bedrifter viser at bransjen ikke frykter dårligere tider.