Voldsprosjekt danner skole

Utdanningsminister Trond Giske er raus med ros til Senter for atferdsforskning og deres EU-prosjekt mot vold i skolen.