Tilbakeviser fastlege-kritikk

Massiv kritikk mot fastlegeordningen preller av helse-myndighetene. Både Helsedepartementet og Rikstrygdeverket sier segfornøyd.