100 kroner for å ta vare på posten

Posten har kome med eit nytt tilbod om å oppbevara ferieposten din. Men det må du betala ekstra for. Framleis kan du få likevel få halde igjen posten gratis, om du gjer det på gamlemåten.