Store gassjanser for Rogaland

Arbeiderpartiet og LO vil satse på gass, blant annet i et nytt statlig gasselskap og et pilotanlegg for forurensingsfrie gasskraftverk. Her har Rogaland gode sjanser.