KrFU: Ingen regjering med Snøhvit-utbygging

Kristelig Folkepartis Ungdom mener at KrF umulig kan gå inn i en regjering som gjennomfører utbygging av Snøhvit.