Nye terrortiltak øker flyprisene

Økt terrorfrykt og strengere sikkerhet på flyplassene får betydning også for flyprisene.