Ekstraordinært årsmøte i Vest-Agder Frp

Fylkesstyret i Vest-Agder Frp avholder ekstraordinært årsmøte en avdagene rundt 29. mars. Fylkesstyret vil stille sine plasser tildisposisjon.