SV sikter mot regjeringsmakt

Sosialistisk Venstreparti satser på å erobre regjeringskontorene, men i valgkampen vil partiet snakke om egen politikk og ikke mulige samarbeidskonstellasjoner.