Frp og SV: Makspris for barnehage fra nyttår

Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet foreslår at det blir innført en maksimalpris på barnehageplass på 1.500 kroner fra nyttår.