Åsane-drapet:Juryens kjennelse satt til side

Fagdommerne i Gulating lagmannsrett har satt til side juryensfrifinnelse av to av de tre drapstiltalte i Åsane-saken.