Saken kan bli mer tragisk med feil dom

Forsvareren til Viggo Kristiansen, advokat Tore Hilding Pettersen, betegnet Baneheiasaken som dypt tragisk. Men han understreket at beviskravet det samme i denne saken som i andre straffesaken.