- Arrogant for å skjule usikkerhet

-Jeg har nok iblant kunnet virke arrogant. Men det har vært for åskjule den usikkerhet jeg har følt, sier Venstre-leder LarsSponheim.