Lukkeleg og sliten

Dobla oppslutnad og fast mandat frå Rogaland gjorde sitt til at stemninga stod i taket då Hallgeir Langeland kom til SV si valvake i natt.