Rekord i antall organdonasjoner i Norge

I fjor var det for første gang mer enn 100 organdonasjoner i Norge. Det ble også rekord i antall transplantasjoner.