Skattefradrag på gaver strider mot EØS-reglene

Det vil oppstå problem på problem ved å beholde ordningen med skattefradrag for frivillige gaver, viser en gjennomgang fra Finansdepartementet.