Krever alle barn i samme klasserom

Interesseorganisasjonen SAFO håper regjeringen sikrer funksjonshemmede barn retten til å delta i vanlig undervisning.