Overrasket over befolkningsøkning i Norge

Norge må bygge langt flere boliger, veier og mer infrastruktur enn planlagt på grunn av en uventet befolkningseksplosjon. Innvandringsprognosene fra Statistisk sentralbyrå har vært altfor lave.