Politidirektør roser tverretatlig samarbeid etter terror

Politidirektør Øystein Mæland berømmer samarbeidet mellom politi, frivillige og andre etater etter terrorangrepene forrige uke. Evalueringen av arbeidet kommer i starten av november.