• TRAFIKKYULYKKE: Rundt 50.000 rogalandinger har vært blant de første å ankomme et ulykkessted med alvorlig skadde. Her fra en ulykke på E39 den 27. nov. 2007, hvor en mann ble hardt skadd. (foto: Jone Østebø)

Du kan regne med å være først på et ulykkessted

Ferske tall fra If Skadeforsikring viser at rundt 50.000 rogalendinger har vært blant de første å ankomme en bilulykke med alvorlig personskade eller dødsfall.